Han Dietz, Commissaris van politie te Amsterdam

Hoe de vondst van een presse-papier leidde tot een zoektocht naar het verleden van de Amsterdamse politiecommissaris Han Dietz. Een verleden waarin een buddy-project uit begin jaren ’80, waarbij topmensen vanuit overheid en bedrijfsleven met elkaar optrokken, leidde tot een hechte vriendschap tussen twee heren. Een vriendschap die zo’n 8 jaar geleden eindigde door het overlijden van Han. Zijn vriend Ton, voormalig directeur van NKF-Kabel, overleed een paar maanden later.

Na het overlijden van Ton Appel, directeur van NKF-Kabel van 1971 tot 1994, werd de presse-papier in zijn werkkamer aangetroffen, samen met het Jaarverslag 1995 van de Politie Amsterdam-Amstelland. Dat deze voorwerpen zich in deze kamer bevonden is goed te verklaren. Begin jaren ’80 hebben politiecommissaris Han Dietz en Ton elkaar ontmoet in het kader van een buddy-project waarbij topmensen vanuit overheid en bedrijfsleven aan elkaar werden gekoppeld. De gedachte daarachter was dat functionarissen vanuit bedrijfsleven en overheid  ervaringen zouden uitwisselen om zo van elkaar te leren. Die leerperiode mondde uit in een hechte vriendschap tussen beide heren. Zo maakten ze samen, vergezeld van beider partners, een aantal reizen. Ook na de pensionering van Ton in 1994 en die van Han enige tijd later, bleef de vriendschap in stand. Hieronder een foto van Han Dietz midden jaren ’80 tijdens een interview.

Hierboven is de cover van het Jaarverslag 1995 van de Politie Amsterdam-Amstelland te zien. Han maakte deel uit van de Redactieraad van het document. De presse-papier is daarentegen lastiger te dateren. In elk geval is het gegraveerde Amsterdamse korpsbrevet ingevoerd in 1961 en gebruikt tot in 1994, toen Amsterdam deel ging uitmaken van de  politieregio Amsterdam-Amstelland. Op de linker afbeelding hieronder is te zien dat door een speciaal geslepen deel in het glas het brevet scherper, maar wel kleiner, in beeld komt. De rechter afbeelding toont een deel van de werkkamer waar de presse-papier en het jaarverslag werden aangetroffen.

De politiecarriere van Han Dietz startte in september 1962 als leerling aan het Rijksinstituut tot de Opleiding van Hogere Politieambtenaren (RIOHPA) te Hilversum. In augustus 1965 werd hij benoemd tot adjunct-inspecteur van politie bij de Gemeentepolitie Amsterdam en in 1967 bevorderd tot inspecteur van politie (ambtenaar 3e klasse). In 1972 werd Han Dietz pelotonscommandant van het parate peloton van de Mobiele Eenheden van de Gemeentepolitie Amsterdam. Bevorderingen die volgden: inspecteur ambtenaar 2e klasse (1973), hoofdinspecteur ambtenaar 2e klasse (1974) en hoofdinspecteur ambtenaar 1e klasse (1976). Als jarenlange commandant van ME-eenheden was Han Dietz betrokken bij veel grote ordeverstoringen in Amsterdam. Voorts was hij, als lid van de beheersdienst van de ME tijdens de kroningsrellen, belast met het onderhouden van contact met familieleden van tijdens de ME-dienst gewond geraakte politiemensen. In de Politie-Almanak van 1994 wordt Han Dietz vermeld als commissaris van politie bij de politieregio Amsterdam-Amstelland in de functie districtschef van het district 7: Amsterdam Bijlmermeer, Zuid-Oost, Diemen en Ouder-Amstel.

J. Dietz evaluaties Kroningsrellen 30 april 1980. Korpora, Erfgoed Publieke Veiligheid D10047.

In 1980 verscheen van de hand van Han Dietz het  306 pagina’s tellende rapport “Recapitulatie van evaluatieverslagen, betrekking hebbend op de gebeurtenissen rondom de kroningsplechtigheden op 30 april 1980” . Het rapport start met het ‘organisatieschema’ waarin de gehele operationele organisatie in beeld is gebracht (zie afbeelding). In de inleiding wijst Han Dietz erop dat in de evaluatie ‘noodgedwongen voorbij wordt gegaan aan de veelal als “uitstekend” te kwalificeren onderdelen van organisatorische opzet en uitvoering’ (zie afbeelding), ongetwijfeld bedoeld als enig tegenwicht vanwege de kritiek van buitenaf die het politieoptreden op 30 april 1980 ten deel viel.

Korpora. Erfgoed Publieke veiligheid 14778.025 Oefening van het parate peloton van de Mobiele Eenheden, Gemeentepolitie Amsterdam, circa 1970

Reageer

Heb je meer informatie of een opmerking over dit onderwerp? Reageer dan op deze blog! Je reactie verschijnt direct onder de blog en is voor iedereen zichtbaar. Korpora heeft het recht reacties te verwijderen, in te korten of anderszins aan te passen. Voorts zijn de algemene voorwaarden van toepassing.