Over ons

Korpora brengt het verleden naar het nu en het nu naar de toekomst

Bezoekadres

Sint Eustatius 18
7333 NX Apeldoorn

Postadres

Sint Eustatius 18
7333 NX Apeldoorn

Korpora is het erfgoedinstituut voor publieke veiligheid in Nederland en omvat de collecties van de Nederlandse politie, brandweer, Bescherming Bevolking en het Rode Kruis.

Korpora is een initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nationale Politie, de veiligheidsregio’s (NIPV) en het Nederlandse Rode Kruis.

Korpora heeft als kerntaak het beheren, ontsluiten en verwerven van fysieke en digitale collecties met betrekking tot publieke veiligheid in Nederland, waaronder hulpverlening en crisisbeheersing.

Collecties

Bij Korpora staan de nationale collecties publieke veiligheid centraal. We beheren, ontsluiten en verwerven objecten en documentatie op dit gebied, zowel analoog als digitaal. Hiermee genereren we kennis over de collecties en maken deze toegankelijk. We doen dat niet alleen want daarbij maken we graag gebruik van de community: de vele geïnteresseerden in de historie van de Nederlandse hulpdiensten.

De collecties van Korpora worden beheerd vanuit het centraal depot in Apeldoorn. Dat gebeurt door onze medewerkers met liefde voor het erfgoed waardoor dit behouden blijft voor toekomstige generaties. Het beheer vindt plaats conform museale normen. Nevenlocaties van Korpora zijn het voertuigendepot in Bussloo en de BB-commandoposten in Rijswijk en Grou. De BB-commandoposten in Rijswijk en Grou organiseren regelmatig Open Dagen voor publiek. Meer informatie is te vinden op Museumbeschermingbevolking.nl. De realia van de brandweer zijn voor een groot deel uitgeleend aan Brandweermuseum Hellevoetsluis, kijk daarvoor op brwmh.nl.

Het Nationaal Brandweer Documentatiecentrum (NBDC) is in 2022 geïntegreerd binnen de brandweercollectie van Korpora (zie ook elders op deze pagina).

De collecties vormen een bron van kennis die continu wordt verrijkt. Korpora deelt deze kennis met zijn omgeving zoals de Nationale Politie, veiligheidsregio’s, brandweren, overheden, kennisinstituten, verzamelaars, pers, belangstellenden, enzovoort. Hiertoe creëert en faciliteert Korpora een virtueel collectieplatform waarop informatie en kennis voor iedereen beschikbaar komt (beschikbaar in 2023). Rond allerlei thema’s zal er een steeds actievere community ontstaan waardoor collectie niet alleen vanuit de meer traditionele invalshoeken wordt benaderd (objecten verwerven, registreren, conserveren, ontsluiten, enzovoort), maar ook wordt gezien als data die digitaal gekoppeld wordt aan in- en externe bronnen, waardoor kennis exponentieel zal groeien.


Werk in uitvoering

In 2021 is het Nationaal Veiligheidsinstituut afgebouwd en in 2022 start de opbouw van de nieuwe organisatie van Korpora. Dit betekent dat deze website op dit moment vooral nog informerend en  beperkt interactief is. Naar verwachting zal in de eerste helft van 2023 het interactieve collectieplatform online komen. Vanaf dat moment zijn de collecties voor iedereen digitaal toegankelijk en zullen er rond thema’s communities ontstaan.


Gegevens Stichting Korpora

Bezoekadres
St Eustatius 18
7333 NX Apeldoorn

Postadres
St Eustatius 18
7333 NX Apeldoorn

Contact
info@korpora.nl
055-5430691

BTW nummer
NL851232875B01
KvK nummer
54262127
RSIN
851232875

Bank
NL84 RABO 0133 8145 05


Organisatie

Directie
H.L. van Boven

Bestuur
L. Nieuwerth, voorzitter
H. van Dijk, penningmeester
J. van der Zwan, bestuurslid
Vacature, bestuurslid

Controller / financieel adviseur 
S.E. Lukassen – Zevenhek

Administratieve Ondersteuner
R.Hartog

Hoofdconservator
J. Breukers

Senior Conservator
L. Ph. Sloos

Conservator
T. Broos

Manager Collectie Informatie 
A.C. Ruseler

Registrator
B. van Haasteren
M. van Kranenburg

Collectie-fotograaf
M. van Nimwegen

Manager Depot & Facilitaire zaken
D. Tijssen

Senior behoudsmedewerker
R. Marcus

Behoudsmedewerker
J. Hommes


Beleidsplan en begroting / Bestuursverslag en jaarrekening

Het bestuur van Stichting Korpora stelt jaarlijks een beleidsplan en begroting vast voor het komende jaar. Met betrekking tot het voorafgaande jaar wordt jaarlijks voor 1 juli het bestuursverslag inclusief jaarrekening vastgesteld.

Bestuursverslag en jaarrekening 2021 

Governance

De Stichting Korpora is in 2011 na een fusie van het Nationaal Brandweermuseum en Nederlands Politiemuseum gestart als Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI). In 2022 is de naam gewijzigd in Korpora en zijn de statuten aangepast aan de gewijzigde doelstelling. De Stichting hanteert en onderschrijft de Ethische code voor Musea, de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit en Inclusie bij het personeels- en vrijwilligersbeleid. Het NVI is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Vrijwilliger worden bij Korpora

Korpora is voor het centraal depot in Apeldoorn op zoek naar vrijwilligers ten behoeve van ondersteuning van het collectiebeheer. Heb je affiniteit met één of meerdere van onze collecties (politie, brandweer, Bescherming Bevolking en Rode Kruis) en heb je minimaal 12 uur per week de tijd om actief te zijn als vrijwilliger? Dan gaan we graag met je in gesprek over de wederzijdse mogelijkheden. Je kan je aanmelden door een mail te sturen naar vrijwilliger@korpora.nl.

Voor het Museum bescherming Bevolking worden zowel voor de locaties Rijwijk als Grou (Leeuwarden) regelmatig nieuwe vrijwilligers gevraagd. Kijk hiervoor op de website van beide musea: Museum Bescherming Bevolking – Vacatures.

Museum Bescherming Bevolking

Korpora beheert het erfgoed van de voormalige Bescherming Bevolking (BB), de civiele verdedigingsorganisatie ten tijde van de Koude Oorlog. Dit erfgoed bestaat niet alleen uit voorwerpen en documentatie, maar ook uit een tweetal commandoposten van de BB, één in Grou (Leeuwarden) en één in Rijswijk. Op het complex in Rijswijk is tevens een BB-oefenlocatie gevestigd. Beide locaties worden beheerd door Korpora. Regelmatig worden open dagen of andere evenementen voor publiek georganiseerd. Meer informatie is te vinden op Museum Bescherming Bevolking.

Nationaal Brandweer Documentatiecentrum (NBDC)

Het Nationaal Brandweer Documentatiecentrum verzamelt al jarenlang documentatie op het gebied van de geschiedenis van de brandweer en rampenbestrijding (crisisbeheersing) in Nederland. Inmiddels maakt het NBDC integraal deel uit van Korpora, de instelling voor het Nederlandse erfgoed publieke veiligheid. Het NBDC is opgericht in 1989 als samenwerkingsverband van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Brandweerwezen (VBB), de toenmalige Nederlandse Vereniging van Brandweercommandanten (NVBC), het toenmalige Nationaal Brandweermuseum (NBM), het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) en de toenmalige Brandweer Amsterdam. In 2013 werd de collectie ondergebracht bij het Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI). Vanaf 2022 gaat het NVI verder als erfgoedinstelling waardoor de collectie van het NBDC integraal deel is gaan uitmaken van de collectie Nederlandse brandweer.

Aanmelden als vrijwilliger

Wil je jouw kennis delen op het gebied van publieke veiligheid, door onze collectie te verrijken ? Meld je dan aan als vrijwilliger. Heb je vragen over vrijwilligerswerk bij Korpora.

Op welke gebieden wil je bijdragen?


Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Historie stichting Korpora

De Stichting Korpora komt voort uit enerzijds het Nederlands Politiemuseum dat tot 2007 gevestigd was in Apeldoorn (Nederlands Politiemuseum – Wikipedia), en anderzijds het Nationaal Brandweermuseum dat als sinds begin jaren ’60 is gevestigd in Hellevoetsluis (Nationaal Brandweermuseum – Wikipedia). Beide stichtingen fuseerden eind 2011 tot de Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI). Ook het Nationaal Brandweer Documentatiecentrum (NBDC) ging toen deel uitmaken van de nieuwe stichting. In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid is door het NVI Veiligheidsmuseum PIT in Almere ontwikkeld. In het Veiligheidsmuseum waren zowel collecties van de Nederlandse politie als brandweer te zien, maar bijvoorbeeld ook het Nederlands Forensisch Instituut toonde historisch materiaal. In 2015 heeft het NVI de collectie en beide commandobunkers (Rijswijk en Grou) van de Nationale Collectie Bescherming Bevolking (NCBB) overgenomen en in 2018 de collectie van de stichting Historische Verzameling Nederlandse Rode Kruis. Beide Musea Bescherming Bevolking (MBB) zijn regelmatig open voor publiek (Museum Bescherming Bevolking). Eind 2021 eindigde de tienjarige overheidssubsidie voor het NVI waardoor in november 2021 Veiligheidsmuseum PIT haar deuren moest sluiten voor het publiek. De exploitatie van het Nationaal Brandweermuseum is in dat jaar overgedragen aan de lokale Stichting Brandweermuseum Hellevoetsluis. De eigendom van de collecties (Nederlandse politie, brandweer, Bescherming Bevolking en Rode Kruis) bleef echter in handen van het NVI. In overleg met de Nationale Politie, de koepel van de veiligheidsregio’s (NIPV) en het ministerie van Justitie en Veiligheid is vervolgens besloten dat het NVI verder zou gaan als erfgoedstichting met als doelstelling om het erfgoed publieke veiligheid te borgen voor de komende generaties. Eind 2022 volgt een statutenwijziging waarbij de naam van de stichting verandert in Korpora (op dit moment al wel de formele handelsnaam). De naam Korpora staat enerzijds voor de korpsen waarvan de collecties worden beheerd en anderzijds voor verzamelingen (begrip uit de taalkunde). Door dit met een K in plaats van met een C te schrijven is er een eigennaam ontstaan die staat voor het (belang van) het Nederlandse Erfgoed Publieke Veiligheid. En die laatste drie woorden zeggen als tagline precies waar het over gaat!

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van de Stichting Korpora zijn hier te vinden.

Vragen

Heb je een vraag? Neem contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik iets schenken?

Heb je voorwerpen of documentatie die nu of later gerekend kan gaan worden tot het nationaal erfgoed neem dan contact met via ons emailadres schenken@korpora.nl. Goed om te weten dat Korpora een ANBI-instelling is. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Instellingen die als ANBI zijn aangewezen, hebben deze belastingvoordelen.

Wordt collectie uitgeleend?

Korpora kan collectie (tijdelijk en onder voorwaarden) ter beschikking stellen aan derden ten behoeve van onder meer musea, exposities en onderzoek. Heb je een vraag over bruikleen neem dan contact met ons op. bruikleen@korpora.nl