Community

De collecties vormen een bron van kennis die continu wordt verrijkt door de vele geïnteresseerden in de historie van de Nederlandse hulpdiensten.

Rond allerlei thema’s zal er een steeds actievere community ontstaan, waardoor collectie niet alleen vanuit de meer traditionele invalshoeken wordt benaderd (objecten, verwerven, registreren, conserveren, ontsluiten, enzovoort), maar ook wordt gezien als data die digitaal gekoppeld wordt aan in- en externe bronnen, zodat kennis exponentieel zal groeien.

Bij Korpora draait het om collectie, kennis en community

  • Collectie: liefde voor de collectie en datgene wat de collectie representeert
  • Kennis: om van daaruit steeds meer te weten te komen over de collectie
  • Community: en dat in verbinding met anderen, binnen en buiten Korpora

 

Kennis

We verwerven objecten en documentatie, zowel analoog als digitaal. Hiermee generen en ontsluiten we kennis over de collecties.

Korpora deelt deze kennis met haar omgeving zoals de Nationale Politie, veiligheidsregio’s, brandweren, overheden, kennisinstituten, verzamelaars en belangstellenden. Hiertoe creëert en faciliteert Korpora een virtueel collectieplatform waarop informatie en kennis voor iedereen beschikbaar is.

Korpora brengt het verleden naar het nu en het nu naar de toekomst

Korpora Community

De collecties vormen een bron van kennis die continu wordt verrijkt. Dit doen we niet alleen met de conservatoren en de andere medewerkers van Korpora, maar steeds meer samen met een groeiende community van belangstellenden voor het erfgoed op het gebied van publieke veiligheid. De ambitie is om rond de collecties en relevante thema’s een grote actieve community te creëren. Deze website wordt daarvoor het platform. Dit begint met de mogelijkheid voor geïnteresseerden om bij te dragen aan onze blogs. De volgende stap (in 2023) wordt om de blogs te kunnen voorzien van een brede context door slimme koppelingen met in- en externe data- en informatiebronnen waardoor de kennispositie van Korpora en haar community snel zal groeien. De website zal de komende jaren dan ook uitgroeien tot een digitaal kennis- en informatiecentrum voor het erfgoed. Wil je deel uitmaken van de community en regelmatig onze nieuwsbrief ontvangen, meld je dan aan via nieuwsbrief@korpora.nl

Overigens realiseren we ons dat rond erfgoed van hulpverleningsdiensten al een aantal organisaties en groepen actief zijn. Dankzij hen is er veel erfgoed op het terrein van publieke veiligheid bewaard gebleven en kennis daarover vergaard. Korpora beschouwt dit dan ook als zeer waardevol en zoekt graag de samenwerking op om te kijken hoe we elkaar wederzijds kunnen versterken. De betreffende organisaties, groepen en initiatieven worden daarom van harte uitgenodigd om met ons in het gesprek te gaan.

In het Centraal depot Apeldoorn bevindt zich een studiezaal. Iedereen is hier op afspraak welkom voor het raadplegen van een grote verscheidenheid aan boek- en beeldmateriaal. Op verzoek zijn ook specifieke objecten uit de collectie te bekijken. Maak een afspraak via kic@korpora.nl

Meld je aan

Wil je jouw kennis delen op het gebied van publieke veiligheid, door onze collectie te verrijken ? Meld je dan aan!

Op welke gebieden wil je bijdragen?


Community
Algemene voorwaarden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.