Logo Bescherming Bevolking (B.B), gedrukt op papier

De Bescherming Bevolking (B.B) was de Nederlandse organisatie voor civiele bescherming die in 1952 werd opgericht om de bevolking in tijd van oorlog te kunnen beschermen. De organisatie was opgezet naar Engels model waar de civiele bescherming een belangrijke rol had gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. De taak die de overheid aan de Bescherming Bevolking had toebedeeld, was die van het verrichten van hulp aan de bevolking onder bijzondere omstandigheden als de bevolgen van oorlogshandelingen, maar ook groot-schalige rampenbestrijding. Ze kende onder meer een brandweerdienst, een eerstehulpdienst en een reddings-dienst. De BB werd ook belast met het voorlichten van de burgers. Begin jaren 50 ging men nog uit van een oorlog met conventionele wapens, maar vanaf de tweede helft van de jaren 50 ging men er van uit dat de Derde Wereldoorlog zeer waarschijnlijke met kernwapens zou worden uitgevochten. De organisatie heeft voor de herkenbaarheid een loge: bestaande uit de Nederlandse staande leeuw omlijst met de gestileerde letters BB in de donker blauwe kleur op een oranje ondergrond. Dit logo is gedrukt op stevig papier op het formaat A4 (298 x 210 millimeter) Vanaf de jaren zeventig werd er voortdurend bezuinigd op de B.B. Op 7 december 1981 deelde de Minister van Binnenlandse zaken mee dat de BB. geleidelijk en gefaseerd zou worden opgedoekt. Formeel werd de BB op 11 juni 1986 opgeheven.

papier

61108