Instructiebom van de Luchtbeschermingsdienst (LBD)

Holle houten vliegtuigbom met vier ijzeren staartvinnen. Deze instructiebom of dummy werd gebruikt bij voorlichtingsbijeenkomsten, tentoonstellingen en praktijkoefeningen van de Luchtbeschermingsdiensten (LBD), 1937-1940, en waarschijnlijk ook nog vanaf 1952 door de organisatie Bescherming Bevolking (BB).
In de houten bomwand zit een ronde stop. Waarschijnlijk kon de bom indien gewenst met zand gevuld worden.

62009