Digitale opnamen van brandweeroefening met Crashtenders op Schiphol Airport

Serie digitale opnamen van een brandweeroefening bij het blusvliegtuig op Schiphol Airport

20-04-2023

9

digitalborn