Helm van een Mokumse knopsmeris

Deze helm werd in 1897 ingevoerd bij de Amsterdamse politie ter vervanging van de ‘platte helm’ met afgeronde kam. Vanwege de gelijkenis met helmen van de Amsterdamse brandweer werd deze politiehelm ook wel de ‘brandweerhelm’ genoemd.

 

Dit verlakt vilten model helm werd in 1897 in gebruik genomen, aanvankelijk met het oud model gemeentewapen. Het gewijzigd model gemeentewapen, dat in 1898 officieel werd goedgekeurd, bestaat uit drie boven elkaar geplaatste St.Andreas-kruisen op een ‘Spaans’ schild  met daar boven een Rodolphinische keizerskroon geflankeerd door twee leeuwen schildhouders, die het schild met hun voorpoten overeind houden. De leeuwen kijken en profile naar elkaar. Wapenschild en schildhouders zijn geplaatst op een piëdestal of console. De helm werd in 1897 ingevoerd bij de Amsterdamse politie ter vervanging van de ‘platte helm’ met afgeronde kam. Vanwege de gelijkenis met de helmen van de Amsterdamse brandweer werd deze politiehelm de ook wel ‘brandweerhelm’ genoemd. De kam heeft aan de voorzijde een gat van vijf millimeter diameter en is vastgezet met een bout met bolle kop en een ronde moer met platte kant en een opschrift: ‘FRANS PAUWELS sHAGE’ De kam loopt door tot aan de nekklep aan de achterzijde en bevestigd met een draadeind en een sluitplaat en zeskante moer. De kinband met gesp en schuifpassant is aan de helm bevestigd met ronde rozetten. die met  splitpennen zijn bevestigd. Op de kam staat een roodkoperen ronde knop . De voorklep is met een rood-koperen rand van zeven millimeter breedte afgezet.

Na 1912 werden de helmen alleen nog bij het groot tenue op feestdagen en bij bijzondere gelegenheden gedragen. In 1940 werd de helm officieel afgeschaft.