Het vaandel van de Haarlemse Rooms Katholieke Politiebond St. Michaël

Drie jaar na de oprichting van de Rooms Katholieke Politiebond St. Michaël, afdeling Haarlem en omstreken in 1916, kreeg de lokale afdeling een eigen vaandel (objectnr. K01490).

Drie jaar na de oprichting van de Rooms Katholieke Politiebond St. Michaël, afdeling Haarlem en omstreken, kreeg de lokale afdeling een eigen vaandel (objectnr. K01490). Het vaandel werd in 1919 vervaardigd bij de Haarlemse firma P.P. Rietfort. Een bedrijf gespecialiseerd in allerhande kerkgoederen, waaronder kazuifels, koorkappen, benedictievelums etc. Het betreft een vaandel met de beeltenis van de aartsengel St. Michaël afgebeeld op een groen fond voorzien van belettering in goudbrokaat ‘Opgericht 13 sept. 1916’, ‘Ned. R.K. Politiebond St. Michaël Afd. Haarlem & O.’ met daaronder het stadswapen van Haarlem op een roodkleurige achtergrond. Het vaandel is afkomstig van het Politiemuseum Zaandam en in 2015 in de collectie van Korpora terecht gekomen.

De katholieke Haarlemse politiebond telde bij haar oprichting in 1916 slechts 7 leden. Ondanks dit lage ledental was de afdeling levensvatbaar genoeg om te blijven voortbestaan. Bisschoppelijke en Koninklijke goedkeuring droegen hier op belangrijke wijze aan bij. In 1926 was het ledenaantal gegroeid naar 54 leden, waarvan Haarlem er 34 telde. Naast Haarlem sloten ook de buitengemeenten Heemstede, Bloemendaal, Schoten, Zandvoort, Haarlemmerliede, Spaarnwoude, Castricum, Wijk aan Zee en Heemskerk zich bij de afdeling aan. Als geestelijk adviseur werd een kapelaan toegevoegd. De Rooms Katholieke politiebond St. Michaël paste uitstekend in de voor die tijd verzuilde samenleving. Naast een katholieke was er ook een christelijke en een neutrale politiebond en kleinere vakverenigingen.  Al deze confessionele bonden hielden aan het einde van de jaren zestig begin jaren zeventig grotendeels op te bestaan, waaronder ook St. Michaël, en smolten samen tot één grote christelijke vakcentrale, de Algemeen Christelijke Politiebond (ACP) genaamd, die op 1 januari 1977 werd opgericht.

Bestuursleden van een Rooms Katholieke Politievakbond St. Michaël met een kapelaan als adviseur rond 1946 gefotografeerd. Objectnr. 19765