Bijzondere schenking van Het Oranje Kruis 

De Koninklijke Nationale Bond voor Reddingswezen en Eerste Hulp “Het Oranje Kruis”, in 1909 opgericht op initiatief van prins Hendrik, bouwde een unieke verzameling internationale documentatie op over het reddingswezen en het verlenen van eerste hulp.

 

 

Het ontbreken van kennis en coördinatie bij hulpverlening was de reden voor de oprichting van Het Oranje Kruis. Vandaag de dag is ze de organisatie op het gebied van kennis en informatie over Eerste Hulp (EHBO).

Het Oranje Kruis stelt leerstof voor EHBO-cursussen samen en neemt examens af. Hierbij wordt samengewerkt met ruim 1200 EHBO-verenigingen en zo’n 250 opleidingsinstituten.

In Nederland zijn 350.000 mensen in het bezit van een geldige certificering van Het Oranje Kruis.

In verband met een verhuizing van het hoofdkantoor van Het Oranje Kruis hebben de conservatoren Tristan Broos en Louis Sloos van Korpora de gelegenheid gekregen om het meest belangrijke en bijzondere te selecteren uit een aldaar aanwezig verzameling documentatie. Dit betrof enerzijds oude vakliteratuur en publicaties van Het Oranje Kruis en verwante organisaties en anderzijds verouderd voorlichtingsmateriaal.

Alles bij elkaar selecteerden zij acht verhuisdozen met vele honderden boeken, periodieken, een grote hoeveelheid vooroorlogse foto’s, affiches en documentatie, maar ook twee verhuisdozen met 43 blikken met 16 mm films en enkele objecten.

Het materiaal gaat terug tot eind achttiende eeuw en heeft betrekking op de meest uiteenlopende aspecten op het gebied van het reddingswezen en het verlenen eerste hulp.

Onder de boeken bevinden zich de meest curieuze en zeldzame uitgaven, bijvoorbeeld over eerste hulp aan boord van schepen en zelfs onderzeeboten, bij treinongelukken, over drenkelingen en ongelukken op straat en in het verkeer enzovoorts.

Ook betreft het veel werken over specifiek reanimatie, schijndood, botbreuken, vergiftiging en vele andere onderwerpen. De boeken zijn niet zelden rijk geïllustreerd.

Het fotomateriaal betreft voornamelijk vooroorlogse oefeningen, zoals een in scène gezet treinongeluk en het redden van drenkelingen. Zeer bijzondere onderwerpen uit die periode.

 

De selectie past uitstekend binnen het verzamelbeleid van Korpora. Erfgoed Publieke Veiligheid, dat nu in een keer een belangrijke zo niet de belangrijkste deelcollectie op dit gebied bezit.

Het materiaal blijft nu voor het nageslacht bewaard. Last but not least wordt alles uiteraard toegankelijk voor geïnteresseerden.

Korpora is Het Oranje Kruis zeer dankbaar voor deze schenking.

 

Meer weten over Het Oranje Kruis? Klik hier.