Jubileumboek Brandweer Noordoostpolder 65 jaar

Korpora verzamelt actief lokale jubileumboeken en terugblikken, waarin de “couleur locale” van het desbetreffende korps uitvoerig beschreven wordt. Extra interessant aan het boek van de brandweer Noordoostpolder is dat het enkel recente geschiedenis betreft. Hier is geen eeuwenlange voorgeschiedenis en ontwikkeling, maar pionieren en opbouwen van een korps op nieuw land!

Op 7 juni 2008 vierde de Brandweer Noordoostpolder haar 65-jarig bestaan. Tijdens een feestelijke bijeenkomst overhandigde burgemeester Willem van Rappard het eerste exemplaar van het jubileumboek van het korps aan mevrouw Meijer, dochter van oud-commandant de heer J. Jaspers. Een jaar later is de Brandweer Noordoostpolder opgegaan in de Regionale Brandweer Flevoland waardoor het boek nagenoeg de volledige historie van het korps beschrijft.

De viering van het 65-jarig bestaan van de Brandweer Noordoostpolder vindt plaats in een grote tent op het kazerneterrein aan de Nijverheidstraat in Emmeloord. Alle brandweermensen van de zeven brandweergroepen, inclusief hun partners, zijn getuige van de overhandiging van het eerste exemplaar van het jubileumboek Brandweer Noordoostpolder 1943 – 2008, Water – Hout – Vuur door burgemeester Van Rappard aan mevrouw Meijer. Daarna weet de dochter van oud-commandant Jaspers de aanwezigen nog een paar mooie herinneringen te vertellen uit de tijd dat haar vader deel uitmaakte van het korps.

Overhandiging jubileumboek.

Het jubileumboek is in zijn geheel geschreven en samengesteld door (oud-) brandweermensen, met hulp van de afdeling communicatie van de gemeente. Veel van de foto’s zijn gemaakt door brandwacht/manschap Piet Ruis, die vele jaren fungeerde als brandweerfotograaf binnen het korps. Nadat het boek verscheen zijn drie exemplaren beschikbaar gesteld aan het Nationaal Brandweer Documentatiecentrum dat inmiddels is opgegaan in Korpora, Erfgoed Publieke Veiligheid. Deze uitgave is dan ook voor belangstellenden in te zien in de bibliotheek van het Centraal Depot van Korpora in Apeldoorn (op afspraak).

Inspectie Minderhoud landdrost. Afbeelding uit boek.

Het eerste deel van het boek is chronologisch ingedeeld en laat zien hoe ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, nadat de Noordoostpolder was drooggelegd, het brandweerkorps tot stand komt. Te lezen is dat ‘in april 1943 de heer J. Jaspers, hoofd van de Landbouwkundige Dienst van de Directie Wieringermeer, opdracht van zijn directeur krijgt om de brandveiligheid in de Noordoostelijke Polder te verzorgen.’ In die tijd is er een tekort aan allerlei materialen, de kleding van de eerste brandweerlieden bestaat uit een oliepak met zuidwester. In 1953 wordt er een brandweergarage in het centraal gelegen Emmeloord in gebruik genomen, inclusief slangentoren.

Brandweerkazerne Emmeloord jaren 50. Afbeelding uit boek.

Brandweer Noordoostpolder uitrukkleding. Afbeelding uit boek.

Het tweede deel van het jubileumboek behandelt diverse thema’s, zoals de voertuigen, verbindingen, opleidingen en brandweerwedstrijden. Ook is er aandacht voor De Vergulde Straalpijp. Deze jaarlijkse prijs groeide uit tot een uniek fenomeen binnen het korps. In het betreffende hoofdstuk wordt dit als volgt beschreven.

In 2000 stelt toenmalig waarnemend commandant Watse Boonstra de Vergulde Straalpijp in. Aanleiding is de 100%-score van Brandweer Noordoostpolder in dat jaar. Boonstra:

‘In 2000 bleken er nogal wat zaken 100% uitgevoerd. Voorbeelden zijn de eerste plaats in de test van het Algemeen Dagblad waaruit bleek dat in Noordoostpolder de gebruiksvergunningen 100% op orde waren, de oefeningen waren 100% op niveau, bij de opleiding was het slagingspercentage 100%, de eerste RI&E was 100% goedgekeurd, het aantal brandweervrouwen was met 100% uitgebreid, de vervanging van de tankautospuiten was 100% gereed en als eerste korps had de Brandweer Noordoostpolder de wedstrijden 100% geannuleerd in verband met de MKZ-crisis’. Het is dan ook het volledige korps dat als eerste de Vergulde Straalpijp in ontvangst mag nemen. In de jaren daarna groeit de Vergulde Straalpijp uit tot een fenomeen binnen het korps. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst, aan één of meer brandweermensen die zijn opgevallen in het jaar daarvoor. Dat ‘opvallen’ kan zowel in positieve als negatieve zin. Het is dan ook vooral de lijst met nominaties die het voor alle aanwezigen spannend maakt. Een omgereden lantaarnpaal, een vergeten helm of een domme opmerking, alles kan aanleiding zijn voor een nominatie.’

De toespraak van Watse Boonstra is iedere nieuwjaarsbijeenkomst een hoogtepunt.

Brandweer Noordoostpolder 65 jaar Vergulde Straalpijp. Afbeelding uit boek.