Privacybeleid

Wij wensen goed om te gaan met de privacy van onze bezoekers. Wanneer wij in ons contact met u gebruikmaken van uw persoonsgegevens, gaan we daar zorgvuldig mee om. Deze gegevens worden in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) behandeld. In dit document laten we u weten welke gegevens we van u verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat uw rechten zijn.

Bij het aanbieden van producten en diensten kan Korpora persoonsgegevens verwerken. U kunt daarbij denken aan de volgende producten/diensten: website, nieuwsbrief, locatiebezoek, evenementen en activiteiten, educatieve programma’s, rondleidingen, schenkingen, donateurschap, bruikleen, mobiele apps, etc. Per product of dienst verschilt de soort en omvang van de persoonsgegevens die wij verwerken. U kunt bijvoorbeeld denken aan naam, e-mailadres en woonplaats, maar soms ook aan leeftijd, telefoonnummer, woonadres en IP-adres. Wilt u een volledig overzicht van uw gegevens dan kunt u te allen tijde een inzageverzoek doen.

Wij verwerken alleen die gegevens van u die nodig zijn om:

  • een overeenkomst te sluiten voor een product of dienst (bijv. verkoop kaartje voor een museumbezoek);
  • de overeengekomen dienst uit te voeren of een product te leveren (bijv. service-mails m.b.t. tot een evenement van een museum);
  • te informeren over onze (andere) producten of diensten (bijv. onze algemene nieuwsbrief) en deze informatie zo goed mogelijk op uw interesses en persoonlijke voorkeuren af te kunnen stemmen (bijv. gerichte aanbiedingen per e-mail);
  • u in de gelegenheid te stellen onze website te gebruiken. Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies (en vergelijkbare technieken). Ook plaatsen derde partijen tracking cookies om u gepersonaliseerde advertenties te tonen buiten onze website. Daarnaast worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken. Wij verwijzen naar ons cookiebeleid (zie hierna: Wat is ons cookiebeleid?);
  • marktonderzoek uit te voeren, om producten en diensten te ontwikkelen en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden;
  • om misbruik tegen te gaan, om fraude (bijvoorbeeld met creditcards of andere betaalmiddelen) te voorkomen, en om rechten van anderen (rechthebbende content) veilig te stellen;
  • om ons product of dienst te verbeteren en algemene trends te identificeren, om hiermee beter geinformeerde beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van ons product of dienst, om meer technische trends bij te houden (bijvoorbeeld welk type apparaat of browser u gebruikt);
  • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving.

Informatie over diensten of producten willen wij u alleen aanbieden als u daar prijs op stelt. Wij vragen u dan ook altijd eerst om uw toestemming. Mocht u nadien besluiten toch geen informatie meer van ons te willen ontvangen, kunt u zich ook op elk moment weer afmelden via de afmeldlink onderaan onze e-mails, via uw account en via een e-mail aan onze klantenservice: privacy@korpora.nl.

Personen jonger dan 16 jaar Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben (minderjarigen), mogen zich uitsluitend met toestemming van een ouder of wettelijk voogd aanmelden als gebruiker van bijvoorbeeld een app. De ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige gebruiker dienen in het belang van de minderjarige kennis te nemen van deze privacy verklaring.

Wij delen uw gegevens niet met derden of uitsluitend met de volgende derden: aan autoriteiten of derden, als de Stichting Korpora daartoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter, of als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen, dan wel met leveranciers van de Stichting Korpora om het product/dienst te realiseren (bijvoorbeeld een mailingbedrijf, administratiebureau, marktonderzoeksbureau of de partij die in opdracht van de Stichting Korpora betrokken is bij de technische realisatie van een website of app). Binnen het aanbod op onze website kunnen daarnaast links naar de websites van derde partijen, zoals andere aanbieders, zijn opgenomen. Wij hebben geen invloed op deze websites en dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar de links verwijzen. Wij adviseren u de daar beschikbare informatie over de privacybescherming te bestuderen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden van de verwerking nodig is. Als u hebt laten weten nieuwsbrieven via e-mail van ons te willen ontvangen, bewaren wij uw gegevens tot het moment dat u zich afmeldt. Na het verstrijken van de bezwaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd uit onze systemen. De gegevens worden daarna uitsluitend nog geanonimiseerd gebruikt voor doeleinden als marktonderzoek, ontwikkeling van producten en diensten en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden.

Wij hebben conform de eisen in de AVG technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers.

De Stichting Korpora plaatst zelf cookies, om u als bezoeker bij een volgend bezoek aan onze websites te herkennen. De Stichting Korpora kan ook cookies plaatsen ten behoeve van het maken van profielgroepen. De Stichting Korpora kan ook tracking-cookies plaatsen, die worden gebruikt door de Stichting Korpora als u als bezoeker doorsurft naar websites van derden waar de Stichting Korpora advertentienetwerk advertenties kan plaatsen. Daarnaast maakt de Stichting Korpora gebruik van derden om het gebruik van haar content, websites, apps en de dienstverlening te analyseren. Deze derden plaatsen ten behoeve van de Stichting Korpora ook cookies op uw apparaten, die gebruikt worden om in kaart te brengen hoe u als gebruiker van onze dienstverlening gebruik maakt. Cookies van andere partijen: ook sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+ kunnen cookies plaatsen via de websites van de Stichting Korpora. Dat gebeurt via de buttons van deze sociale netwerken die op de websites van de Stichting Korpora kunnen worden aangeboden bijvoorbeeld om content te promoten. Wilt u meer informatie over de cookies die andere partijen plaatsen vanaf de websites van de Stichting Korpora en over hoe en waarvoor deze cookies worden gebruikt, lees dan de privacyverklaringen & cookiebeleid van deze partijen op hun respectievelijke websites.

Browserapplicaties kunnen zo worden ingesteld dat tijdens het volgende gebruik van de dienstverlening geen nieuwe cookies meer worden ontvangen. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de helpfunctie van de browser. Daar wordt ook uitgelegd hoe reeds eerder geplaatste cookies kunnen worden verwijderd. NB: een bezoeker van de website die helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dient deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle apparaten die worden gebruikt. Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd kan het gebeuren dat de gebruiker van de dienstverlening geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de dienstverlening.

U hebt het recht om ons te vragen om inzage in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, of wanneer u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief of andere producten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via privacy@korpora.nl. Stichting Korpora kan deze privacyverklaring wijzigen en wij adviseren u daarom dit gedeelte van de website met regelmaat te controleren.