Materiaal schenken

Ook jij kan bijdragen aan het erfgoed van de politie, brandweer, BB en/of het Rode Kruis.

 

 

Heb je voorwerpen of documentatie die nu of later gerekend kunnen  worden tot het nationaal erfgoed, neem dan contact met ons op via dit formulier. Het is hierbij goed om te weten dat Korpora een ANBI-instelling is; Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Instellingen die als ANBI zijn aangewezen, hebben deze belastingvoordelen. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd. schenken@korpora.nl

Download de folder  KOR-2023002 Schenken Folder v07