Behrloo, virtuele stad van de politie

In 2007 introduceerde de Politieacademie de virtuele stad Behrloo. Deze stad werd aangeprezen als een realistische context waarin politiemensen leren omgaan met problemen die ze in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Voor een erfgoedinstelling als Korpora is een virtuele context uit het verleden lastig aan de collectie toe te voegen. Gelukkig is er destijds ook een papieren folder over Behrloo verschenen.

Conchita Alvarez, voormalig Hoofd Onderwijs Faculteit Algemene Politiekunde aan de Politieacademie legt in het voorwoord de meerwaarde van Behrloo als volgt uit: “Behrloo geeft de student de mogelijkheid onafhankelijk van tijd en plaats onderwijs te volgen, aansluitend op zijn of haar eigen leerstijl. De student leert te werken met operationele (politie)systemen en doet werkervaring op in een gesimuleerde omgeving. Aangestuurd door de docent doorloopt de student delen van de opleiding op basis van vooraf vastgestelde onderwijskundige uitgangspunten. Behrloo is het programma om te leren omgaan met de onvoorspelbare en soms complexe politiepraktijk en de politietaak te kunnen uitvoeren. Behrloo leeft en laat je beleven.”

Op de volgende pagina in de folder volgt al direct een introductie door de virtuele wijkchef (zie afbeelding hieronder).

De toelichting van de wijkchef maakt meteen duidelijk dat Behrloo een virtuele stad is naar het model van de fysieke stad. Een omgeving vol met casuïstiek zoals woninginbraken, hennepkwekerijen, alcohol in het verkeer, grootschalige crises, etc. Dit past bij trends als Serious Gaming en E-learning die midden jaren ’90 van de vorige eeuw ontstonden. In de folder is te lezen dat bijkomend voordeel hiervan is dat hierdoor de mogelijkheid bestaat om situaties te oefenen die normaal gesproken moeilijk in scene te zetten zijn. Om het allemaal zo realistisch mogelijk te maken is er ook een traditionele landkaart van Behrloo geproduceerd (zie afbeelding hieronder).

Dat realisme wordt nagestreefd in Behrloo blijkt ook uit de toelichting die Meredit Weiberg, Onderwijskundig beleidsmedewerker bij de Politieacademie geeft: “Wat het zo realistisch maakt is dat je overal kunt rondkijken, alles kunt benaderen wat je in de praktijk ook zou kunnen benaderen en alle handelingen uit de praktijk ook kunt uitvoeren. Wanneer je geen actie onderneemt, gebeurt er ook echt niets. De keuzes die je als student maakt, hebben gevolgen voor datgene wat er daarna gebeurt. Onderstaande afbeelding laat wat voorbeelden zien van situaties die in Behrloo zijn te beleven.”

Om het allemaal zo echt mogelijk te laten aanvoelen konden in Behrloo ook telefoongesprekken worden gevoerd en werd er door de virtuele wijkagent getwitterd. Dit twitteren vond zelfs nog plaats zo’n tien jaar na de introductie van Behrloo, maar deze berichten zijn toch wat minder serieus dan de serious game Behrloo ooit bedoeld was (zie onderstaande afbeeldingen).

In 2021 duikt de naam van de fictieve stad Behrloo nog een keer op in een publicatie naar aanleiding van onderzoek naar vastgoedcriminaliteit. Om de informatie in de publieksversie van het rapport niet herleidbaar te maken naar personen en plaatsen is de naam van de gemeente waar het onderzoek heeft plaatsgevonden vervangen door het fictieve politiedistrict Groot Behrloo.

Dan nog de vraag wat de herkomst is van de naam Behrloo. Helaas kon dat niet worden achterhaald. Misschien heeft de bedenker zich laten inspireren door Het Loo dat, net als het terrein van de Politieacademie, valt binnen de grenzen van de gemeente Apeldoorn. Weet jij wat de achtergrond is van deze naam, laat het ons weten!

Behrloo, Virtuele stad voor competentiegericht leren is een uitgave van de Politieacademie Apeldoorn november 2007, oplage: 1.500 exemplaren.