Stichting Korpora zoekt 2 bestuursleden (penningmeester en deskundige erfgoed)

Korpora, Erfgoed Publieke Veiligheid in Apeldoorn is een stichting die op initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nationale Politie, de veiligheidsregio’s en het Nederlandse Rode Kruis de historische collecties beheert van de Nederlandse politie, brandweer, Bescherming Bevolking en het Rode Kruis.

Afgelopen periode heeft de stichting een overgang doorgemaakt van museale instelling naar erfgoedinstelling. De nieuwe organisatie en huisvesting zijn inmiddels operationeel en alle bedrijfsvoeringsprocessen zijn vernieuwd.

Vanwege het einde van de zittingstermijn van de huidige penningmeester is het bestuur op zoek naar een nieuwe penningmeester, die tevens lid is van het bestuur. Tevens wordt gezocht naar een bestuurslid met de portefeuille Erfgoed en collecties.

 • Bestuursleden worden door het bestuur benoemd voor een periode van vier jaar, na die periode kan eenmaal worden herbenoemd.
 • De functie van bestuurslid is onbezoldigd.
 • Bestuursvergaderingen vinden in de regel plaats op het Centraal Depot Apeldoorn in de avonduren, gemiddeld drie keer per jaar.
 • Daarnaast zal de penningmeester tussentijds contact hebben met de organisatie vanwege o.a. de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming ten aanzien van financiële aangelegenheden.

Voor beide functieprofielen gelden de volgende algemene elementen:

 • Affiniteit met het erfgoed en de wereld van publieke veiligheid.
 • Inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en het krachtenveld waarin wordt geopereerd.
 • Een constructieve bestuursstijl.
 • Bij voorkeur woonachtig op redelijke reisafstand van Apeldoorn.

Voor de penningmeester gelden de volgende aanvullende elementen:

 • Heeft kennis over financieel beleid en financiële verantwoording.
 • Kan fungeren als financieel klankbord voor de directie.
 • Is bekend met (semi-) overheidsfinanciën, -bekostiging en subsidies vanuit o.a. fondsen.

Voor de portefeuille Erfgoed en collecties gelden de volgende aanvullende elementen:

 • Beschikt over generieke kennis van cultureel erfgoed en historische collecties.
 • Is op de hoogte van relevante normen en regelingen.
 • Heeft kennis van aspecten zoals verwerving, conservering en beheer van erfgoed.
 • Is bekend met informatisering en registraties ten aanzien van collecties.
 • Heeft een voor de stichting relevant netwerk binnen de wereld van het erfgoed.

Geïnteresseerd?

Ben jij de Penningmeester die we zoeken? Stuur dan je CV en motivatie naar de bestuursvoorzitter van Korpora, de heer Lute Nieuwerth via emailadres solliciteren@korpora.nl.