‘Een politieman in hart en nieren’

Persoonsensemble van Hendrikus Reinders (1917-2006) een klassiek voorbeeld

Begin januari hebben wij een hele interessante schenking mogen ontvangen van de Politie Noord-Holland. Het gaat om de politienalatenschap van wachtmeester 1e klasse der Rijkspolitie (1917-2006) Hendrikus (Henk) Reinders. Dit bijzondere ensemble toont Reinder’s carrière vanaf augustus 1945 als hulpmarechaussee tot aan zijn pensionering in 1978 toen hij diende bij de Rijkspolitie, Bereden Groep Bergen.
De schenking bestaat onder andere uit uitrustingsstukken, onderscheidingen, emblemen, documentatie, foto’s en oorkondes en beslaat de periode 1917 tot en met 1978.
Henk Reinders wordt op 16 december 1917 te Zweeloo (Drente) geboren. Het oudste document uit de nalatenschap betreft een ‘herinnering aan den doop’ die van 5 mei 1918 dateert.

H. Reinders als 22-jarige huzaar bij het 1e regiment. Verwervingsnummer: 002253

Gedurende de mobilisatie (1939-1940) diende hij als 22 jarige bij het 1e regiment huzaren. Bij de cavalerie ontstond zijn liefde voor paarden wat zijn verdere carrièreverloop bij de Koninklijke Marechaussee en de Rijkspolitie heeft bepaald. Dit is dan ook de reden dat hij voornamelijk in bereden functies heeft gediend. Het 1e regiment huzaren voerde tijdens de Meidagen van 1940 een verhitte dappere strijd tegen de oprukkende Duitse troepen en incasseerde daarbij de nodige verliezen. Na de capitulatie van het Nederlandse leger trok Reinders zich terug in de landbouw. Uit deze oorlogsperiode getuigt een diploma die Reinders met zijn witte Vlaamse Reus ontving voor deelname aan een konijnententoonstelling in 1944 te Schoonoord. Bij zijn pensionering in 1978 gaf hij gekscherend aan dat hij de veertig dienstjaren niet had vol kunnen maken, omdat hij tijdens de Duitse bezetting niet bij de politie had gediend.

Groepsfoto van hulpmarechaussees kort na de Tweede Wereldoorlog. Verwervingsnummer 002253

Reinders startte zijn carrière als wachtmeester eerste klasse bij de Rijkspolitie te Vries (Drente) en fungeerde kort als hulpmarechaussee. Tot 1948 vervulde hij diverse bereden functies in Grollo en daarna in Leeuwarden. Gedurende zijn dienstperiode in Hoofddorp gaf Reinders met zijn paard aan diverse koninklijke- en staatsbezoeken en grote evenementen acte de présence. Zo escorteerde hij onder andere de Thaise koning Bhumibol, keizer Hailé Selassie van Ethiopië en koning Haakon van Noorwegen. Vroeger was het escorteren alleen voorbehouden aan de cavalerie, maar sinds 1946 werd dit lange tijd door de Rijkspolitie overgenomen. Zo nam hij deel aan het 50-jarige regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in 1948 en kort daarna aan de inhuldiging van Koningin Juliana in de hoofdstad. Hiervoor ontving hij een oorkonde en een bronzen erekruis uit handen van het comité ‘Kroningsstad 1948’ voor zijn inzet. Ook ontving Reinders een bedankbrief en oorkonde voor zijn hulp tijdens de Watersnoodramp van 1953 in de geteisterde gebieden.

Bronzen medaille met oorkonde van het regeringsjubileum van koningin Wilhelmina en kroning van prinses Juliana. Verwervingsnummer: 002253

Zijn laatste overplaatsing volgde in 1962 naar de Bereden Groep Bergen, waar hij tot zijn pensionering in 1978 werkzaam was. Op 1 maart 1963 werd hij bevorderd tot wachtmeester 1e klas. Naast de zeer positieve beoordeling van zijn superieuren over zijn werkzaamheden kreeg hij ook nog het volgende compliment: ‘Bijzondere waardering hebben wij voor uw keurige verzorging van paard, harnachement en de stalwerkzaamheden’.
Uit de periode van de Bereden Groep Bergen heeft Reinders twee krantenknipsels bewaard van dienstwerkzaamheden waar hij in 1965 en 1970 aan heeft deelgenomen. De eerste betrof de gestrande kustvaarder Catharina F op het strand van Schoorl en de spectaculaire actie tegen vier jeugdige Duitse overvallers bij Bergen aan Zee. Bij deze grootschalige actie werkte de Alkmaarse politie samen met de Rijkspolitie. Hierbij waren tientallen agenten te voet, op motoren, auto’s, te paard, met speurhond en zelfs met een vliegtuig van de Rijkspolitie.

Foto van Reinders met zijn paard in gesprek met enkele kinderen op het strand bij Bergen aan Zee. Verwervingsnummer 002253

Drie jaar voor zijn pensionering mocht Reinders in 1975 met collega’s verdeeld over zes groepen bereden Rijkspolitie de Deense koningin Margrethe II escorteren bij haar staatsbezoek aan Nederland. Hiervoor ontving hij van de Deense Koningin de Danebrogorde met bijbehorend diploma.
In 1978 ging Reinders op zestig-jarige leeftijd met pensioen. Voor zijn jarenlange inzet bij de Rijkspolitie ontving hij uit handen van overste J. Zijp de zilveren medaille van de Orde van Oranje-Nassau met oorkonde.

Foto van Reinders waarop hij de Deense Danebrogorde draagt. Daarnaast de bijbehorende oorkonde die herinnert aan het staatsbezoek van de Deense vorstin aan Nederland. Verwervingsnummer: 002253

Twee krantenknipsels, die Reinders tijdens zijn pensioen heeft uitgeknipt, geven nog steeds zijn warme betrokkenheid met zijn oude korps weer. Het eerste knipsel uit 1990 gaat over het vertrek van zijn oude groepscommandant die vanwege bezuinigingen in eerste instantie werd ontslagen, maar tot Reinders vreugde weer werd gerehabiliteerd. Het andere betrof de opheffing in 1991 van de Bereden Groep Bergen wat hem enorm moet hebben geraakt, immers hier had hij 16 jaar lang met veel plezier gewerkt. Hendrikus Reinders overleed in 2006 op 89-jarige leeftijd.

Foto waarop Reinders in 1978 door Overste J. Zijp de eremedaille in de Orde van Oranje Nassau krijgt opgespeld. Daarnaast de oorkonde en bijbehorende miniatuur. Verwervingsnummer: 002253