Langspeelplaat van het Enschede’s Politie Mannenkoor

Naar aanleiding van het lustrumfeest in 1971 werd een langspeelplaat opgenomen met als titel, ‘Zingen met de politie’ bestaande uit 12 Engelstalige populaire liedjes (objectnr. 39994). Van deze zelfde langspeelplaat werd tevens een Engelse versie uitgebracht (objectnr. 39992).

In 1971 bestond het Enschede’s Politie Mannenkoor (E.P.M.K.) 25 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum vond er in de Twentse schouwburg een luisterrijk concert plaats, waarbij het koor van het 7e Amerikaanse leger haar medewerking verleende. Het politiekoor werd begeleid door Freddy Golden met presentatie van de bekende pianist Pim Jacobs. Naar aanleiding van het lustrumfeest werd een langspeelplaat opgenomen met als titel, ‘Zingen met de politie’ bestaande uit 12 Engelstalige populaire liedjes (objectnr. 39994). Van deze zelfde langspeelplaat werd tevens een Engelse versie uitgebracht (objectnr. 39992). Het geheel werd gevormd door eerste tenoren, tweede tenoren, baritons en bassen, circa 35 politiemannen in totaal, en stond onder leiding van dirigent Ber Joosen. Een kersvers opgericht eigen combo onder leiding van Hans Jacobs begeleidde het politiekoor.

Het Enschede’s Politie Mannenkoor werd in 1946 in een zaaltje van een café in Enschede opgericht. Het koor bestond toen nog uit 13 personen, beschikte over weinig geld en materiaal en had nog geen eigen repetitielokaal. Door enthousiasme en doorzettingsvermogen van de leden wist het E.P.M.K. zich binnen de Enschedese zangwereld een plek te veroveren en te verheugen in een groeiende belangstelling. In 1947 zong het koor voor het eerst buiten Enschede en vanaf 1963 maakte ze een eerste concertreis naar Duitsland en Oostenrijk. De contacten met andere politiekoren in het buitenland waren heel goed en bleven vanaf begin jaren tachtig steeds verder groeien. Er werd vaak samengewerkt met de Twentse Politiekapel. Als beschermheer fungeerde meestal een korps- of districtschef in de functie van hoofdcommissaris van politie. Vanaf 1974 werden de zangrepetities in de Enschedese politiesoos gehouden.

In 1994 werd de Rijks- en Gemeentepolitie samengevoegd en kwam Enschede onder de Regiopolitie Twente te vallen. Tevens werd ook de naam van het Enschede’s Politie Mannenkoor veranderd in ‘Politie Mannenkoor Twente’. In 2006 werd de naam wederom veranderd en werd: ‘Politiekoor Twente’. Middels de ‘Politiewet 2012’ was de oprichting van de Nationale Politie in 2013 een feit en werd onderverdeeld in 10 regionale eenheden, waaronder de politie-eenheid Oost-Nederland met daarbinnen het politiedistrict Twente. Hierdoor werd de politiemuziek, waaronder het Politiekoor Twente,  ook in deze reorganisatie betrokken en gecentraliseerd in de nieuwe Stichting Politiemuziek Nederland (SPN). Het nationaal politieorkest maakte hier geen deel van uit en kon in deze hoedanigheid blijven bestaan.