Een zwaargewicht van de Bescherming Bevolking

De Bescherming Bevolking (BB), opgericht tijdens de Koude Oorlog, kon bij een calamiteit in korte tijd een compleet veldhospitaal opzetten.

Dit betrof mobiele units in zware vrachtauto’s. In de collectie van Korpora bevindt zich hiervan een exemplaar. Dit betreft een vijf tons DAF hospitaalwagen van het type A1300 DA360 (objectnr. 3800100) uit 1965 met kenteken VA-77-38 van de BB kring Limburg.

De BB formatie per 1 juli 1956,met rechtsonder de kring Zuid-Limburg. Korpora. Erfgoed Publieke Veiligheid

De vrachtauto rijdt op diesel, heeft een vermogen van 93 pk en kon een compleet veldhospitaal vervoeren. Het voertuig is uitgerust met drie tenten van elk 6 x 10 meter die na het opzetten ervan aangevuld werden met onder andere hydraulische behandeltafels. Aggregaten voorzagen de veldhospitaaltent en het rampgebied van energie.

De DAF hospitaalwagen behoorde tot het ‘Peloton Geneeskundige dienst 04’, dat uit nog twee vrachtauto’s bestond, waaronder een identiek exemplaar en een voor logistieke ondersteuning.

Het peloton was onderdeel van de bijstandsgroep BB kring Limburg, die het hoofd daarvan, P.M.M. Grootjans in 1973 heeft opgebouwd. Deze bestond verder nog uit acht pelotons en een commandobijstand met in totaal 40 beroeps BB-ers en circa 600 vrijwilligers. Het aantal pelotons van de bijstandsgroep BB bestond specifiek uit vier geneeskundige dienst- , vier reddingsdienstpelotons en een peloton brandweer.

Het gebouw voor opslag en het trainingscentrum werden in 1974 te Margraten in gebruik genomen. De eerste inzet vond opmerkelijk genoeg plaats bij een televisieprogramma, ‘Het spel zonder grenzen’, waar de bijstandsgroep, waar nodig, geneeskundige verzorging verleende aan de deelnemers. In 1978 werd deelgenomen aan een grote oefening in het Duitse Ahrweiler en vanaf die tijd ook bij grote evenementen, zoals bij het muziekfestival Pinkpop.

In 1986 werd de BB opgeheven. Pas vijf jaar later was de Limburgse bijstandsgroep aan de beurt, waarna de voertuigen werden verdeeld over de brandweer, het Rode Kruis en de drie Zuid-Limburgse afdelingen van de GGD. De twee DAF veldhospitaalwagens met 6 tenten en brancards werden bij de luchthaven Beek in gebruik genomen. De DAF hospitaalwagen BB kwam uiteindelijk terecht in de collectie van Korpora.