Nationaal Brandweer Documentatiecentrum (NBDC) wordt Korpora

Het Nationaal Brandweer Documentatiecentrum verzamelt al jarenlang documentatie op het gebied van de geschiedenis van de brandweer en rampenbestrijding (crisisbeheersing) in Nederland. Inmiddels maakt het NBDC integraal deel uit van Korpora.

Het NBDC is opgericht in 1989 als samenwerkingsverband van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Brandweerwezen (VBB), de toenmalige Nederlandse Vereniging van Brandweercommandanten (NVBC), het toenmalige Nationaal Brandweermuseum (NBM), het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) en de toenmalige Brandweer Amsterdam. In 2013 werd de collectie ondergebracht bij het Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI). Vanaf 2022 gaat het NVI verder als erfgoedinstelling waardoor de collectie van het NBDC integraal deel is gaan uitmaken van de collectie Nederlandse brandweer.