Kerncollecties

Kerncollecties

Korpora heeft als kerntaak het verwerven, beheren en ontsluiten van fysieke en digitale collecties met betrekking tot publieke veiligheid, in het bijzonder met betrekking tot de Nederlandse politie en brandweer, en haar voorgangers, het Rode Kruis (1867-heden) en de Bescherming Bevolking (1952-1986).

Van brandweerauto tot politiepet en van brancard tot gasmasker. Lees hier over de geschiedenis van de kerncollecties van deze branches.

Highlights collectie

Brandweer

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Veiligheidsregio’s van 2010 is de brandweer in Nederland georganiseerd in 25 regionale brandweerkorpsen met in totaal 28.000 man onder leiding van een regionaal commandant met de rang van hoofdcommandeur. De regionale brandweercommandanten maken deel uit van de directies van de veiligheidsregio’s.

Lees meer

Politie

Sinds 1 januari 2013 is de politie in Nederland georganiseerd in één korps, de Nationale Politie, onder leiding van één korpschef, die de rang van “eerste hoofdcommissaris” heeft. Voor het operationele politiewerk is het korps onderverdeeld in tien regionale eenheden en de Landelijke Eenheid.

Lees meer

Rode Kruis

Henry Dunant is de grondlegger van het internationale Rode Kruis dat min of meer in 1863 zijn beslag heeft gekregen. De aanleiding hiervoor was onder andere zijn bezoek aan het slagveld bij Solferino in 1859, dat bezaaid lag met tienduizenden lijdende gewonden die geholpen moesten worden.

Lees meer

Bescherming Bevolking

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog was de vriendschap tussen de twee zegevierende grootmachten, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, van korte duur. Nazi-Duitsland werd in tweeën gedeeld. Enerzijds verenigde West-Europa zich militair in de NAVO, terwijl de Sovjet-Unie Oost-Europa stevig in haar greep kreeg en als militaire tegenhanger het Warschaupact oprichtte

Lees meer
collectie

Kogelwerend veiligheidsvest Politie

Blog

Nationaal Brandweer Documentatiecentrum (NBDC) wordt Korpora

Het Nationaal Brandweer Documentatiecentrum verzamelt al jarenlang documentatie op het gebied van de geschiedenis van de…

Lees meer
collectie

Oefeningseihandgranaat No. 3B, van het Korps Politietroepen,1923-1940