Prent aanstelling Scherpregter

Een prent voorstellende: Hans Rudiger tot scherpregter aangesteld.

 

Een scherprechter (“Hij die met het scherp van het zwaard het recht voltrekt”) was een beul die doodstraffen uitvoerde. Beide benamingen worden vaak als synoniem van elkaar gebruikt.

18050.015

Amsterdam