Poederbluswagen, 57 kg.

Voor het bestrijden van een beginnende brand met een groot verspreidings-risico, denk hierbij aan opslag van brandbare materialen in een magazijn, is meer bluscapaciteit en in sommige situaties ook een grotere worplengte. Draagbare blustoestellen zijn voor deze inzet te klein, hier is een inzet van een bluswagen mogelijk een oplossing.
Poederbluswagen, fabrikaat Ansul, type K 150 C is gevuld met 57 kilogram Purple K-poeder en is geschikt voor de brandklassen B (vaste brandbare stoffen) en C (gasvormige brandbare stoffen). Er is een kort beschreven bedieningsvoorschrift en een beschrijving in afbeeldingen.
De bluswagen bestaat uit een poedertank met een vulopening aan de boven-zijde. Afmetingen ca. 30 centimeter diameter en 85 centimeter hoog. Heeft een stijgbuis en een woelbuis. De stijgbuis is via een leiding verbonden met de rubber slang.
De woelbuis is aangesloten op een reduceerventiel die de cilinderdruk van ca. 1500 PSI (ca. 225 atm.) naar 600 PSI (40 atm.) brengt. Deze stalen cilinder staat naast de poedertank en is gevuld met koolzuurgas en heeft een afblaasbeveiliging tegen te hoge druk door te hoge omgevingstemperatuur. De borgmoer van het handwiel van de cilinderafsluiter is afgebroken
De rubber slang, uitwendige diameter ca. 32 millimeter heeft een lengte van 15 meter met aan het einde een straalpijp met afsluiter.
Mocht om welke reden ook druk op de poederketel blijven, is de veiligheid ingebouwd om deze af te laten via een gaatje in de schroefdeksel van de poedertank. Deze schroefdeksel moet dan enkele slagen worden losgedraaid
Het geheel staat op 2 stalen spaakwielen van ca. 95 centimeter diameter en 64 millimeter breed met een rubberen band

61316