Pet voor wachtmeesters, opper- en hoofdwachtmeesters van de staatspolitie, gedragen in de periode 1943-1945

Aan de uitrusting van de politie veranderde niet veel tijdens de 2e Wereldoorlog. In 1941 werd wel de kolbak afgeschaft en in 1943 verdween ook de kepie. In plaats daarvan kwam een zwarte platte pet met een springende granaat en daaronder een kokarde in de Nederlandse driekleur.
Er kwam in deze tijd geen bewapening of uitrusting bij. Wel moest de agent desgevraagd zijn dienstwapen inleveren aan de Duitsers. De Duitsers vorderden meestal de revolver en sabel van een politieagent. Ook de vervoermiddelen vielen ten prooi aan de Duitsers. Zowel de fietsen als auto’s werden door de Duitsers gevorderd.

0901097