Ambtspenning van de Haagse inspectrice van de kinderpolitie Dora Lignac, 1947-1951

Dora Lignac trad in 1937 als “agente op proef” in dienst bij de afdeling Zeden- en Kinderpolitie van de Haagse politie. Ondanks haar gymnasiumopleiding en behaald inspecteursdiploma bekleedde zij lang de agentenrang; bevordering werd tijdens de Duitse bezetting tegengewerkt. Zij studeerde clandestien rechten in 1943 en 1944 en studeerde af kort na de bevrijding in 1945. In 1947 werd zij bevorderd tot inspecteur en waarnemend hoofd van de Haagse kinderpolitie. Vanaf juni 1951 tot haar pensionering in 1970 werkte zij bij het ministerie van Justitie.
De ambtspenning heeft op één kant het ingegraveerde opschrift “INSPECTEUR VAN POLITIE”, op de andere zijde is in hoog reliëf het gemeentewapen van Den Haag afgebeeld.